Publicaties

Een Groninger familie : de geschiedenis van de afstammelingen van Bronno Frericks Cleveringa, ±1658-±1720
ISBN 9789078032014
Auteur mr. Piet Cleveringa

Dit boekje is nog steeds te koop voor €24,95 via het secretariaat. Gebruik de contactoptie op de website onder vermelding boek Een Groninger familie, adres en aantal exemplaren.

Een Groninger familie

Van toen en daarna : beknopte autobiografische notities van Heino Hermannus Brucherus Cleveringa geboren 29 augustus 1936. – 2012 (uitgave eigen beheer) Groninger Archieven 28286
Auteur Heino Cleveringa

Van Toen en Daarna - HHBr Cleveringa