Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden:
Voorzitter                                Drs. J.P. Cleveringa
Secretaris                               M.J. Quist
Penningmeester                     Drs E.E Steenhuis Geertsema
Lid                                           Mr. R.P.F. van der Mark
Lid/website                              Ir R.P. Vos