Familiedag 2017

Onze jaarlijkse familiedag vindt plaats op zaterdag 22 april 2017 in Utrecht.

Ook in Utrecht hebben Cleveringa’s hun sporen achtergelaten. Zo was mr. R.P. Cleveringa (1852 – 1919) ondervoorzitter en later voorzitter van de gevestigde Centrale Raad van Beroep in Utrecht. De band met Groningen komt aan bod in het culturele programma dat zich afspeelt onder, in en rondom de Dom van Utrecht, die net als de Martinikerk in Groningen gewijd is aan Sint Maarten.

We beginnen de familiedag met een lunch in huize Molenaar, een 18-eeuws patriciërshuis, dat in 1900 werd gekocht door een kok uit Friesland, Jacob Molenaar. Sedertdien vinden in huize Molenaar besloten diners en recepties plaats voor “clientèle die hooge eischen stelt”.

Tijdens de lunch zal onze voorzitter, Jan Pier Cleveringa, een lezing houden over de verschillende stambomen Cleveringa. Daarbij zal de vraag rijzen of en in hoeverre de afstammelingen van die verschillende stambomen nog familie van elkaar zijn.

Het volledige programma is als volgt:

12.00 uur tot 12.30 uur: ontvangst in huize Molenaar, Korte Nieuwstraat 6-8 te Utrecht;
12.30 uur tot 14.30 uur: boerenlunch in huize Molenaar met lezing Jan Pier Cleveringa;
14.45 uur tot 15.15 uur: ontvangst in de Domkerk met korte uitleg;
15.30 uur tot 16.30 uur: bezoek aan de fundamenten en geschiedenis van de Dom (Domunder) met Groningse uitleg;
16.45 uur tot 17.45 uur: drankje en hapje rondom de Dom.

Voor deze familiedag is (helaas) het aantal deelnemers beperkt tot 25. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wij verzoeken u om zich zo gauw mogelijk aan te melden liefst per mail aan ondergetekende, de secretaris.

De kosten van deelname aan deze familiedag bedragen € 35,- pp en en kunnen op de dag zelf contant aan de penningmeester worden voldaan. Voor scholieren en studenten geldt een gereduceerde prijs van € 15,-.

Wij verheugen ons op deze ongetwijfeld gezellige en leerzame dag en hopen dan weer veel familieleden te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting familiearchief Cleveringa

Marie-Jeannette Quist

secretaris  mj_quist@hotmail.com