Standbeeld van prof. mr. R.P. Cleveringa

Op 12 November 2021 werd het standbeeld van prof. mr. R.P. Cleveringa officieel onthuld door prof. mr. C.J.J.M. Stolker (oud rector-magnificus van de Universiteit Leiden) en Sebastiaan ten Kate (achterkleinzoon van R.P. Cleveringa). Het beeld staat op het Cleveringaplein in zijn geboorteplaats Appingedam. Het beeld is vervaardigd door Elise d’Hont.