Familielijnen na 1811

Vanaf 1811 achternaam Cleveringa

 • Landbouwers in Rottum, Stitswerd, Bedum
 • Latere generaties werkzaam in: – zeevaart, onderwijs, landbouw, dagloners, (pluim)veehouder, 2 huisartsen
 • Voornamen: Writser/Frits/Freerk/Freek, Harko, He(e)ro, Harm, Pieter, Grietje
 • Enclaves in Urk, Kampen/Zwolle, Groningen en Emmen

Jan Olgherts (Ulferts, Olcherts, Olferts)

 • Stamvader Enne N, geb. ± 1500: Paardenhandelaar, handelaar buitenlandse bieren
 • Nakomelingen landbouwers, wonen in: Zuidhorn, Ezinge, Aduard, Oldehove

Jan Olgherts (geb. 1675) & Grietjen Pieters:

 • 1 Olgher Jans ->Rickert Olchers Clevering
 • P(i)eters Jans ->kinderen heten Pieters
 • Ulfert (Olfert) Jans ->6 kinderen Cleveringa jongste zoon = Jacob Olferts Vonck
 • Cornelijs Jans ->Grietje Kornelis Kleveringa & Jacob Geerts -> 10 kinderen Kleveringa sinds 1965 geen nakomelingen meer

Er zijn nakomelingen 20e eeuw van Jan Olgherts

Klev(e)ring(a) naam aangenomen na 1811

 • Wevers uit Tolbert, zoons van Oed(t)se He(e)res – Jan Oetzes KlevringaKarel Oetzes Klevringa
 • Stamvaders waren ook wevers:
  • I Carel Hindriks II Heere Carels III Oed(t)se He(e)res
 • Turfmeter in Aduard – Harm Jans Klevering
 • Stamvader: Jan Harms uit Roderwolde

Karel Oetzes Klevringa

 • 4 kinderen achternaam Klevringa
 • Woonachtig: Leek en omstreken
 • Slager, bakker, naaisters, koopman, rijkspolitie
 • Jongste zoon: Oedze Klervringa
 • Volgende generaties: I Oedze Klevringa II Karel Klevringa IIIOedse Hendrik Klevringa (Fokke) IV xxxxx

Jan Oetzes Klevringa

 • 1e huwelijk Renskje Tjeerds – 2 kinderen Klevringa en 2 kinderen Kleveringa
 • Groningse tak – Tolbert, Leek, Marum
 • 2e huwelijk Dieuwke Zaturdag – 2 kinderen Kleveringa
 • Friese tak – Dokkum, Steenwijk, Zwolle
 • Scharenslijpers, ververs, opkoper, arbeider, koetsier, postbode, kapper
 • Ned.Indië: 1 x gefusilleerd

Nakomelingen Harm Jans Klevering

 • Wonen in NW-Groningen (Oldenhove, Ezinge, den Ham, Oldekerk, Doezum)
 • Timmermansknecht, schoenmakersknecht, smidsknecht, inlandse kramer, koopvrouw, arbeider
 • Voornamen: Harm, Jan Ipo, Gebbina