Familielijnen voor 1811

Vier familielijnen binnen de tak van vóór 1811:

 1. Berent (Berndt) Cleverinck uit Garnwerd geboren ± 1540
  • Huurde land van het klooster van Aduard
 2. Onno Cleverinck uit Westermden geboren ± 1600,
  • Mogelijk een zoon van Berent Cleverinck
 3. Writzer Freerks Kleveringh uit Rottum 1655 – 1730,
  • Stamvader Ubbe Jelmers -> Freerk Ubbes ->Writzer Freerks Kleveringh
 4. Olfert (Ulfert, Olchert) Jans Cleveringa geboren 1713 Zuidhorn en overleden Ezinge 
  • Stamvader 5 generaties terug Enne N geboren ± 1500

Klooster van Audard op tegeltableau Rijksmuseum  “De Cisterciënzers in de abdij Aduard omstreeks 1200”

Nakomelingen 4 generaties verder van Berent (Berndt) Cleverinck

 • Bronno Freerks Cleveringa, geboren Oldenzijl
  • diaken, kerkvoogd, brouwer, schuttenredger, bouw- en kluftmeester Appingedam
  • latere generaties: meerdere redgers, artsen, dominee’s, juristen en burgermeesters
  • Latere prof R.P.Cleveringa in Leiden
  • Voornamen: Pabus, Ru(dolf), Enno, Quintus, Heino, Bronno, Henriëtta, Paulina, Aafjen
 • Berend Freerks Cleveringa, geboren te Usquert
  • Landbouwer op de Hayemaheerd te Warffum
  • Latere generaties: landbouwers, loonwerkers, graan- en turfschippers
  • Merendeels geëmigreerd naar de USA
  • Voornamen: Derk, Grietje, Gerrit, Piet(er), Klaas (Nick), Freerk (Fred, Frederick

Verspreiding Cleveringa in de USA

Onne Cleverinck uit Westeremden

 • De volgende generaties gebruiken de familienaam Cleverinck niet
 • In 1811 neemt Onno Onnes de achternaam Klevering aan

Onno Onnes Klevering:

 • 5 kinderen met de naam Klevering
 • 1 zoon met de naam Clevering
 • Wonen in Spijk
 • Oorspronkelijik leermakers
 • Latere generaties: kleermakers, naaisters, dagloners, wegwerkers
 • Voornamen: Onno, Okko, Oktje, Egbert Iektje, Itje, Alje, Alle, Sebe, Hendrik(a), Albertus,

Writzer Freerks Kleveringh 1655-1730

 • Voorouders : Ubbe Jelmers Freerk Ubbes Writzer Fr Kleveringh
 • Weigerden protestant te worden
 • Hielden katholieke huisdiensten, die werden verboden
 • Writzer Freerks huwde protestants buurmeisje ( achternicht) en wordt Nederlands Hervormd
 • Laat zich Kleveringh noemen
 • Vererft de boerderij Elswerd van zijn broer (Rottum)
 • Na 30 jaar: huren boerderij Pannema te Rottum
 • Diaken en ouderling NH-kerk Rottum
 • Lid landdag der Ommelanden