Uitgestorven lijnen

Friese Tak

  • Pieter Cleveringh geboren ± 1500 en overleden 1551
  • Vermogende boeren in Kollum en Burum
  • Kleindochters huwden met invloedrijke bestuurders

Amsterdamse Tak

  • Pieter Clevering(h)  geboren 1657 te Leeuwarden
  • Chirurgijn van beroep, in Franeker gestudeerd
  • Nakomelingen heten Clevering(h) van Vijven

 

In het Amsterdams museum De anatomische les van prof. Willem Roëll (1700-1775) door Cornelis Troost


Uiterst links: Pieter Cleveringh van Vijven (zoon, gildeknecht)
Uiterst rechts: Bernardus van Vijven (stiefvader, chirurgijn)