Familiewapen

Familiewapen Cleveringa

Heraldische beschrijving:
Wapen: geschaakt in zeven rijen van vijf vakken, van zilver en rood, waaroverheen een omgewende gouden leeuw.

Helm: halfaanziend met helmkroon.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

CBG, A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 98. CBG, Nederland’s Patriciaat, 40e jaargang, 1954, blz. 73.

 

Zegel Henriëtte Paulina Cleveringa

Zegel Henriëtte Paulina Cleveringa

 

 

Zegel Henricus Cleveringa 1777

Zegel Henricus Cleveringa 1777