Archief

In de Groninger Archieven bevindt zich het archief van de Familie Cleveringa, 1728 – 1996 met het verzoek
relevante documenten uit de familie hier onder te brengen om te voorkomen dat deze in de vergetelheid raken.
Archief referentie: 1909
Laatste wijziging: 1 mei 2015
Link naar website 

Kenmerken
Datering: 1728 – 1996
Beschrijving: Inventaris van archieven van leden van de familie Cleveringa
Bewerker: M.J. Visch-Camphuis
Laatste Publicatie: 2012
Omvang: 5,3 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden: Zie ook toegangnummer 631
Categorie: Families en Personen
Archiefvormer(s):
Cleveringa, R.P., 1763 – 1818
Cleveringa, R.P., 1894 – 1980
Cleveringa, 1700 – 1900

Inleiding

De familie Cleveringa is oorspronkelijk afkomstig uit de provincie Groningen, gemeente Appingedam.

Het archief van de familie Cleveringa bestaat uit archiefstukken afkomstig van leden van de familie en uit documentatie verzameld over leden van de familie.
De stukken zijn in 1998, 2003, 2006, 2008, 2010 en 2011 naar de Groninger Archieven overgebracht. Schenkster heeft de stukken bijeengebracht en geordend. Deze plaatsingslijst is gebaseerd op die ordening. De meeste stukken in dit archief zijn afkomstig van prof. mr. dr. Rudolf Pabus Cleveringa (1894-1980) en zijn echtgenote, Hillie Cleveringa-Boschloo (1898-1988).

Rudolph Pabus Cleveringa werd geboren op 2 april 1894 in Appingedam. Zijn vader was kantonrechter in Appingedam maar werd later rechter in Heerenveen. Hier bracht Rudolph het grootste deel van zijn jeugd door. Vanaf 1913 studeerde hij rechten in Leiden en in 1919 promoveerde hij cum laude. Hij huwde in 1922 met Hiltje Boschloo. Van 1927 tot 1958 was hij hoogleraar handelsrecht en burgerlijk procesrecht in Leiden. Daarna was hij tot 1963 lid van de Raad van State.

Na het ontslag door de Duitse bezettingsmacht in 1940 van de joodse hoogleraar Meijers hield Cleveringa een indrukwekkende rede voor de studenten, waarop hij acht maanden gevangen gezet werd in Scheveningen. In 1944 werd hij als gijzelaar in Vught gevangen gezet.
In dat zelfde jaar werd hij door de regering in Londen aangewezen als lid van het “College van Vertrouwensmannen der Nederlandschen Regeering”. Dit college diende na de bevrijding het voorlopig gezag uit te oefenen.

In 1945 was Cleveringa promotor bij de uitreiking van het eredoctoraat aan Winston Churchill door de universiteit van Leiden.
In 1970 is een wisselleerstoel ingesteld waaraan de naam van Cleveringa is verbonden.

Archiefstukken betreffende het hoogleraarschap van R.P. Cleveringa zijn door zijn dochter geschonken aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden, afdeling bijzondere collecties.

Inventaris

  1. Stukken betreffende de familie

1 Aantekeningen van genealogische aard, z.j

2 Genealogische tabel, z.j.

3 Overlijdens-, huwelijks- en geboorteberichten, 19e-20e eeuw

4 Plakboek betreffende de familie met aantekeningen, 20e eeuw

5 Lijst van stukken uit het archief te Appingedam waarin de naam Cleveringa voorkomt, z.j.

6 Foto’s van leden van de familie Cleveringa, 20e eeuw

7 Aantekeningen gemaakt door Tineke Snaaijer-Cleveringa betreffende de verblijfplaats van voorwerpen en documenten, ca. 1980

  1. Stukken betreffende personen

2.01. Bronno Freerks Cleveringa (ca. 1658-1717), Fredericus Cleveringa (1701-1771) en Johannes Cleveringa (1705-?)

2.02. Bronno Fredericus Cleveringa (1734-1810) 

2.03. Rudolf Pabus Cleveringa (1763-1818) en Cornelia Ebels (1771-1826)

2.04. Rudolph Ebels Cleveringa (1790-1856)

2.05. Heino Hermannus Brucherus Cleveringa (1794-1873)

2.06. Johannes Quintinus Cleveringa (1796-1875)

2.07. Enno Ebels Cleveringa (1801-1870)

2.08. Albertus Muntinghe Cleveringa (1809-1874)

2.09. Martinus Everhardus Cleveringa (1814-1884)

2.10. Catharina Cleveringa (1818-1884) en Evert Joost Lewe van Aduard (1814-1863)

2.11. Rudolph Pabus Cleveringa (1819-1890)

2.12. Rudolph Albert Cleveringa (1821-1903)

2.13. Rudolph Pabus Cleveringa (1822-1900) en Cicilia Tichelaar (1830-1908)

 2.14. Cornelia Ebelina Cleveringa (1823-1899)

 2.15. Oncko de Rheden van Swinderen Cleveringa (1826-1891)

 2.16. Rudolph Pabus Cleveringa (1844-1923)

 2.17. Rudolph Pabus Cleveringa (1852-1919)

 2.18. Johannes Quintinus Cleveringa (1859-1893) en Petronella Maria van Royen (1859-1897)

 2.19. Jacobus Pieters Cleveringa (1863-1932) en Lutgerdina Catharina Lucretia Schleurholts (1867-1942)

 2.20. Oncko Egberdinus Cleveringa (1868-1931), Rudolph Pabus Cleveringa (1902-1982) en Elisabeth Margaretha Jacoba Cleveringa (1899-1984)

 2.21. Rudolph Pabus Cleveringa (1872-1938) en Adriana Frederika Ameln (1880-1921)

 2.22. Enno Ebels Cleveringa (1883-1947)

 2.23. Anna Margaretha Louisa Cleveringa (1884-)

 2.24. Rudolph Albert Cleveringa (1885-1981)

 2.25. Maria Petronella Cleveringa (1887-1979) en Johannes Cornelis Keijman (1886-1969)

 2.26. Jacob Cathalinus Adriaan Cleveringa (1889-1966)

2.27. Ida Cleveringa (1890-1982) en Daniel Jacob Adriaan Piepers (1887-1969)

2.28. Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) en Hiltje Boschloo (1898-1988)

2.29. Afina Cecilia Cleveringa (1898-1925)

2.30. Tineke Cleveringa (1923-)

2.31. Hiltje Cleveringa (1930) en Theophile Bonne ten Kate

 

  1. Literatuur

 232 Jacobus Petrus Cleveringa De onteigenende partij tegenover de politieverordening. Groningen, 1889

233 J.B. Peyrot Onteigening en publiekrechtelijke lichamen. Zwolle, 1893

234 Met eigen ogen: een verzameling bijdragen van Damster ingezetenen, weergevende hun belevenissen en indrukken tijdens de bevrijdingsdagen in april 1945, z.j.

 

  1. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

235 Akte van verkoop door de familie Golstein aan Jacob Hindriks van de vaste beklemming van 13 grazen land gelegen op de Uithuizer Meeden, 1784

236 Akte van verkoop door baron en baronesse J.J.E. van de Wardt d’Onsel-van Goltstein aan Derk Bonthuis van ca. 13 grazen land onder Uithuizermeeden en onder beklemming bij Jacob Hindriks, 1790

237 Akte waarbij het overrecht en redgerrecht van Loppersum en Wirdum wordt verdeeld tussen Wigbolt Aldringa, heer van Wirdum en Egbert Rengers, heer van Farmsum, 1728

238 Zegels van: Hendrick van Steenhuyse, 1592, Sicco Renghers, 1661, Johan Clant, 1661, Ulderick van Ewsum, 1702, Wigbolt Aldringa, 1728, Egbert Rengers, 1728, Luitenant en hoofdmannen stad Groningen, 1755, stadszegel Appingedam, 1792

239 Aktes betreffende aan- en verkoop van onroerende goederen, 1818, 1827, 1841, 1860, 1873