Donateurschap

De Stichting heeft een actief bestuur en probeert indachtig de doelstelling steeds weer nieuwe zaken op te pakken. Om te blijven functioneren zijn donaties onontbeerlijk. Het jaarlijkse donatiebedrag bedraagt € 25.

Het rekeningnummer van de Stichting is NL98ABNA0449393879 t.n.v. Penningmeester Stichting Fam. Archief Cleveringa te Wilnis onder vermelding van jaar, naam en woonplaats. Deze vermelding maakt het makkelijker om de betaling te koppelen aan het juiste familielid.

Na opgave als familielid/donateur ontvangt u de Nieuwsbrieven en kunt nu deelnemen aan de Familiedagen. U ontvangt jaarlijks een verzoek tot donatie.